Privacyverklaring PuurSuuz Voedingsadvies

PuurSuuz gaat zorgvuldig en vertrouwelijk om met uw persoonsgegevens. Dat is nu met ingang van 25 mei 2018 vastgesteld in de  Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Als u gebruik maakt van diensten van PuurSuuz dan hebben wij gegevens van u nodig. Die verstrekt u via de telefoon (bijvoorbeeld bij het maken van een afspraak), via het contact met de voedingsdeskundige, via de mail of via het anamneseformulier. Denk hierbij aan:

  • Naam
  • Geslacht
  • Geboortedatum
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer / mobiel nummer
  • E-mailadres
  • Huisarts
  • Bepaalde, ter zake doende, medische gegevens

Waarom is dat nodig?
PuurSuuz heeft uw persoonsgegevens nodig voor het uitvoeren van haar werkzaamheden om u een persoonlijk voedingsadvies te kunnen geven en om deze vervolgens aan u te verstrekken.

In sommige gevallen gaat het om zogenaamde ‘bijzondere’ en/of ‘gevoelige persoonsgegevens’ van u. Dat doen wij alleen als daarvoor noodzaak bestaat met betrekking tot uw behandeling. Uw persoonsgegevens worden niet gebruikt voor commerciële doeleinden.

Hoe lang bewaren we u gegevens?
PuurSuuz bewaart uw persoonsgegevens 15 jaar na beëindiging van de behandeling (verplichting volgens de Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst).

Delen met anderen
PuurSuuz zal uw gegevens indien noodzakelijk en met uw instemming verstrekken aan andere zorgverleners voor behandeldoeleinden (denk aan rapportage aan verwijzer of overdracht naar andere instelling bij opname). PuurSuuz heeft met andere zorgverleners overeenkomsten voor veilige gegevensoverdracht.

Gegevens inzien, aanpassen en verwijderen
U heeft recht om uw persoonsgegevens in te zien, te (laten) corrigeren of te (laten) verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar   Er zal dan een afspraak worden gemaakt, omdat hiervoor legitimatie altijd noodzakelijk is, om aan te tonen dat het om uw persoonsgegevens gaat.

Beveiliging
PuurSuuz neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt hiervoor passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Heeft u desondanks de indruk dat uw gegevens onvoldoende beveiligd zijn, uw gegevens onjuist bewaard worden of zonder uw toestemming worden verwerkt of gedeeld, neem dan contact op met ons via het telefoonnummer 06-28801871 of via het mailadres  

Voor meer informatie over privacy kunt je de website van de Autoriteit Persoonsgegevens raadplegen.

Deel deze pagina: